Naturbruk - Grøntanlegg

Grøntanlegg

Mulige hele kurs:

  • Vg1 Naturbruk
  • Vg2 Anleggsgartner

Arbeidsoppgaver

Elevene arbeider med vedlikehold og nyanlegg i forbindelse med skolens uteområder, park og idrettsanlegg.

Lærekandidat

Elever som velger grunnkurskompetanse kan tegne opplæringskontrakt i et anleggsgartnerfirma.