Bygg- og anleggsteknikk - Bygg

Bygg

Mulige hele kurs:

  • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
  • Vg2 Byggteknikk

Arbeidsoppgaver

Elevene arbeider med å sette opp enkle bygg for private kunder, idrettslag og liknende. Byggene kan være garasjer og lagerbygninger opp til noen hundre kvadratmeter. Elevene er med på både grunnarbeider, mur/betongarbeider og tømring.

Lærekandidat

Elever som velger grunnkompetanse kan tegne opplæringskontrakt i et tømrer- eller byggfirma.