Landbruk og gartnernæring Vg2 [Hopp til innhold]

Landbruk og gartnernæring Vg2

Vg2 på Kjelle gir deg mange muligheter. Du velger om du går mot fagbrev eller mot studiekompetanse. Vi kan tilby hele 4 Vg2-løp.

  • Vg2 landbruk- og gartnernæring
  • Vg2 skogbruk
  • Vg2 hest- og hovslager
  • Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

At dette blir en fast ordning ved Kjelle vgs kom som en gledelig nyhet fra Fylkesdirektøren i Akershus i midten av januar.

Skolen har vært igjennom et prøveprosjekt av ordningen i halvannet skoleår og har i løpet av denne tiden funnet frem til en god organisering på Vg2.

Alle Vg2-elevene går i samme klasse i fellesfag (norsk, engelsk osv), og lærerne her er dyktige til å yrkesrette oppgaver mot alle de fire Vg2-retningene. Skolen har erfart at yrkesretting i fellesfag gjør at elevene ser at de har behov for disse fagene i egen bransje, og at elevene strekker seg lenger i læringsarbeidet.

I programfag (anleggsgartnerfag, skogfag, hestehold osv) er elevene i en stor del av undervisningen delt i grupper på 6-8 elever. Dette er nødvendig for å gi elevene en god og sikker opplæring med maskiner og dyr, og det gir rom for at de ulike gruppene kan tilhøre ulike Vg2-retninger. I tillegg er det en del felles opplæringsmål, som bl a at elevene i landbruk og gartnernæring skal lære en del om husdyr, og kan lære dette samtidig med elever i Vg2 heste- og hovslagerfag.

Skolen har et godt samarbeid med bedrifter i bransjen, og elevene kan ha en del av sin opplæring i programfag og yrkesfaglig fordypning i bedrifter. Dette gjør at skolen kan tilby elever en oppdatert utdanning innen alle de fire retningene.

Kjelle vgs ser at gode læringsresultater kan henge sammen med at elever får opplæring i nærmiljøet innen den retningen de primært ønsker. For mange elever er det en fordel å kunne bo hjemme til de er ferdige med videregående skole, og naturbruksutdanningen ved Kjelle vgs er et bredt tilbud mot fem ulike fagbrev og generell studiekompetanse.

Kontaktperson

Ane Cecilie Munkeby

Rådgiver

E-post Ane.Cecilie.Munkeby@kjelle.vgs.no

Tlf: 63862813