Naturbruk

Naturbruk er den grønne veien til studiekompetanse og veien til grønne fagbrev. Velger du naturbruk har du begge mulighetene.