Naturbruk

Naturbruk er den grønne veien til studiekompetanse og veien til grønne fagbrev. Velger du naturbruk har du begge mulighetene.

  • Klasserom på 5000 dekar
  • Elever og lærere driver gårdsbruket sammen
  • Teori og praksis går hånd i hånd
  • Fire ulike vg2-løp på Kjelle vgs

Film om naturbruk på Kjelle videregående skole