Samarbeid med foresatte

Skolen ønsker er godt samarbeid med foresatte. Vi har et foreldremøte på høsten og ellers tar skolen kontakt med foresatte ved behov.

Skolen ønsker at foresatte tar aktivt del i elevenes skolehverdag og gir skolen innspill dersom dere tenker at noe bør være annerledes. Dersom foresatte er bekymret eller ønsker å ta opp noe med skolen kan de kontakte kontaktlærer eller rådgiver. Kjelle ønsker til en hver tid å bli en bedre skole og trenger derfor tilbakemeldinger slik at vi kan tilby best mulig læringsmiljø for elevene. Se forøvrig en nærmere beskrivelse av dette under mobbing og trakassering.