Tumaini-prosjektet

Skolens bistandsprosjekt. Aksjonsdagen i 2020 er 30.april.

Som et alternativ til Operasjon Dagsverk valgte elevene ved Kjelle videregående skole, i 2017 å støtte Stiftelsen TumainiMålet for Tumaini er å løfte et helt samfunn i byen Giribe i Kenya.

Arbeid for å hjelpe ungdommer

Som bistandsprosjekt har elevene på Kjelle videregående skole valgt å støtte stiftelsen Tumaini med midler til drift av en nystartet videregående skole i Giribe i Kenya. Yrkesskolen er opprettet i forbindelse med en barneskole og et helsesenter. Elevene ved Kjelle- og Bjørkelangen vgs har støttet en nystartet landbruksutdanning og murer- og byggutdanning.

Skolen trenger både vanntank og penger til å lønne lærere i tillegg til mye annet, og elevene vet at det de klarer å samle inn eller jobbe inn, vil komme godt med for ungdommer i Giribe! 

Stort engasjement!

Elevrådet satte ned en egen komité, som siden 2017 har arbeidet med prosjektet. De har sammen med skolens ledelse kommet med noen rammer for prosjektet, og idéer til hvordan elevene kan jobbe for å skaffe penger til skolen.

Et stort engasjement, mye kreativitet og et solid resultat kan være en oppsummering for aksjonene som er gjennomført av elevene på Kjelle videregående skole. Vi gleder oss over at elevers og medarbeideres engasjement vil bidra til at jevnaldrende i Giribe, Kenya vil få enda bedre vilkår for å ta en yrkesutdanning!

Årets aksjon

Årets aksjon har tema "Vann er kilden til alt liv", og inntektene som samles inn ra våre elever vil gå til å sikre tilgangen til rent vann, samt drift av skolen. Aksjonsdagen er 30. april 2020!