Fullført og bestått

På Kjelle gjør vi alt vi kan for at den enkelte elev skal fullføre og bestå sin opplæring.

Mye av opplæringen skjer gjennom praktisk arbeid og produksjon av varer og tjenester for eksterne kunder. I fellesfagundervisningen er vi i tillegg opptatt av et mest mulig relevant innhold for den enkelte elev. Vi arbeider målrettet med IKO-modellen, noe som gjør at vi kan sette inn ekstra tiltak der vi ser at en elev har utfordringer i ett eller flere fag. Dette har gjort at vi i en årrekke har ligget høyt oppe på gjennomføringsstatistikken i Akershus.

Gjennomføringstallene for de to siste skoleårene: