Besøk av politikere på Kjelle vgs

Torsdag 28. februar fikk Kjelle videregående skole et hyggelig besøk av Freddy Øvstegård som sitter for Sosialistisk Venstreparti på stortinget, og fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (Kristelig Folkeparti).

Torsdag 28. februar fikk Kjelle videregående skole et hyggelig besøk av Freddy Øvstegård som sitter for Sosialistisk Venstreparti på stortinget, og fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (Kristelig Folkeparti). Dagen startet med at de fikk en innføring i skolens opplæringstilbud og skolens pedagogiske tenkning.

Frafall i videregående opplæring og økende utfordringer med dårlig psykisk helse hos ungdom er et område som bekymrer de fleste politikere. Kjelle vgs. har god erfaring med å vektlegge sosial kompetanse og sosial inkludering, og resultatene har vi fått ved gode gjennomføringstall og mange fornøyde elever. I diskusjonene ble det også trukket fram viktigheten av å ha et profesjonelt internattilbud for ungdom som har behov for sosial læring og sosial inkludering utenom skoletiden.

Rektor presenterte hvordan skolen bruker reelle arbeidsoppgaver for elevene for å gi best mulig læring. Som et eksempel, så bygger elevene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk garasjer og mindre bygg for kunder. Læringen på skolen blir derfor mest mulig lik det som vil møte elevene ute i bedrift når de skal tegne lærekontrakt/opplæringskontrakt. Dette gjør at de stiller godt forberedt og godt kvalifisert når de avslutter på Kjelle.    

Etter faglige diskusjoner og presentasjoner av Kjelles pedagogiske ståsted, gikk vi en tur rundt på skolen i det fine vårværet. Politikerne fikk se resultatene av kreativ uke, hva eleven arbeider med i de ulike klassene og ett av internatene. Flinke elever presenterte på en flott måte hva det vil si å være elev på Kjelle. Tiden gikk så altfor fort, men vi er takknemlige for at politikere setter av en hel arbeidsdag for å bli kjent med oss, og for kanskje å få med noen gode ideer tilbake.