Internat

Informasjon om botilbudet ved Kjelle videregående skole

Botilbudet består av fire heldøgnsbemannede internat og fem bofellesskap. Elevene starter opp i internat og har mulighet til å søke seg til bofellesskap når de har opparbeidet seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Hvorfor bo på internat?

Formålet med å bo på internat er at elevene skal oppnå kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre opplæringstilbudet ved skolen, og på sikt leve et selvstendig liv i egen bolig.

For å nå dette målet, er botilbudet tilrettelagt slik at hverdagen er mest mulig lik den virkeligheten elevene vil møte senere. Elevene i internat har derfor ansvaret for oppgaver som er nødvendig for at internatet skal fungere som et hjem. Dette betyr at elevene (under veiledning) blant annet vasker, holder orden, lager mat, gjør innkjøp av mat og fører regnskap over matbudsjett. En slik forpliktelse utvikler den enkeltes selvstendighet, samarbeidsevne, pålitelighet og engasjement.

Gratis botilbud

Botilbudet ved Kjelle vgs er fullfinansiert fra Akershus fylkeskommune, og det er derfor ingen kostnader ved å bo.

Hvem kan søke om plass på internatet?

De som skal søke om internatplass kan melde dette direkte til skolen etter at de er tatt inn som elever. Det er likevel en stor fordel om det også framkommer av søknadsskjemaet som rådgiver i ungdomsskolen fyller ut i forbindelse med inntak på individuelt grunnlag (etter §§ 6-22, 6-25).

Åpningstider

Internatet er åpent fra mandag morgen til fredag ettermiddag. Det er stengt i helgene, i skolens ferier og på andre fridager.

Fritidstilbudet

Medarbeidere på internat drifter skolens fritidstilbud. Aktivitetene som tilbys avhenger av årstider, elevenes ønsker og interesse. Aktiviteter som kan tilbys er hest, trail, luftgeværskyting, pil og bue, hobby, jentegruppe, styrketrening, ballspill og friluftsliv. Skolens fritidstilbud er åpent for alle skolens elever. 

 

Telefonnummer til internatene


Toppen: 63 86 28 20 / 40 63 76 72

Gamlegården: 63 86 28 19 / 97 41 63 10

Oppstua: 63 86 28 18 / 40 63 75 97

Nerstua: 63 86 28 17 / 93 08 58 48

Kontaktpersoner

Gunhild Bergquist

Internatleder

E-post gunhild.bergquist@kjelle.vgs.no

Tlf: 63862830/48030030

Siv Mona Holmøy

Internatleder

E-post siv.mona.holmoy@kjelle.vgs.no

Tlf: 63862883/98001334