Kontaktinformasjon for Kjelle videregående skole

Besøksadresse

Haneborgveien 32 (administrasjonen)

Tlf

63862800

E-post

post@kjelle.vgs.no

Alle ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte

Kontaktpersoner

Kjelle videregående skole

E-post post@kjelle.vgs.no

Tlf: 63862800

Øyvind Sæteren

Ass.rektor

E-post oyvind.sateren@kjelle.vgs.no

Tlf: 63862810/99019936