Sosialpedagogisk rådgivning

Rådgiver skal kontaktes dersom elever har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker.

Ta kontakt

Både eleven selv, foresatte og lærere kan ta kontakt med sosialpedagogisk rådgiver dersom det er forhold som en tenker at påvirker læringssituasjonen negativt. Sosialpedagogisk rådgiver samarbeider også med PPT og Skolehelsetjenesten slik at elevene får den hjelpen de trenger.

Kontaktpersoner