Karriereveiledning

For å bevisstgjøre elevene i forhold til egne interesser, ferdigheter og verdier slik at de får kunnskap, selvinnsikt og evne til selv og kunne avgjøre utdannings- og yrkesvalg har vi flere tilbud til elevene.

God kompetanse om arbeidslivet

Kjelle videregående skole har god kompetanse om det lokale arbeidsmarkedet og har knyttet til seg kontakter i det lokale næringslivet. Dette møter elevene daglig i kontakt med lærere og gjennom blant annet prosjekt til fordypning.  

Veiledning individuelt og i gruppe

Elever som ønsker karriereveiledning kan ta kontakt med rådgiver. Skolen organiserer det slik at elever får reise på utdanningsmesser og besøke aktuelle høgskoler.

 

Kontaktpersoner