Elevrådet

Skolens elevråd har en valgt representant fra alle klasser og grupper på skolen, og holder jevnlige møter. Elevrådet har en viktig funksjon for å bidra til skolens arbeid med å sikre alle elever et godt fysisk og psykososialt skolemiljø.

Elevrådsstyret har møte annenhver uke sammen med elevrådsveileder for å forberede saker, og hele elevrådet har møte hver annen uke.

Opplæring av elevrådsrepresentanter gis ved lærlingombudet i Akershus for en halv dags innføring i elevrådsarbeid. På disse samlingene har både tillitsvalgt og vara deltatt. Dessuten har fylket arrangert samlinger sentralt for styremedlemmer ganske tidlig i høstsemesteret. Elevrådsveileder tar i starten av semesteret opp om elevrådets rettigheter og plikter, og litt om møtekultur.

Elevrådsstyret har ved hjelp av elevrådsveileder, tett samarbeid med skolens ledelse. De tillitsvalgte får opplæring i elevrådsarbeid.