Nye rutiner for inntak skoleåret 2019-2020

For elever med behov for spesialundervisning (tidligere store grupper)

1. Februar er søknadsfrist for elever som søker inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling. Vilbli.no gir oversikt over tilbudene i Akershus fylkeskommune, les mere her

Endringen betyr at elevene ikke søkes inn til store grupper/spesialundervisningsgrupper som tidligere, men til et utdanningsprogram på Vg1-nivå. Tilbudet ved skoler som tidligere har hatt store grupper, har Akershus fylkeskommune nå kalt Forsterket tilbud. Du finner oversikten over disse her

I desember 2018 inviterte Kjelle til rådgiversamling der detaljene i ny inntaksordning ble diskutert. Her er lysbildene som ble bruktNy inntaksordning

Endringene i inntaksreglene har også medført at Kjelle har endret sin opplæringsmodell for elever med behov for et forsterket tilbud. Endringene medfører at det i større grad er mulig for elevene å fullføre hele Vg1- og Vg2-kurs. Les mer om opplæringsmodellen her