Informasjon til elever og foresatte om Elevundersøkelsen 2018

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Tema og spørsmål 


Årets undersøkelse har både obligatoriske spørsmål og noen tilleggsspørsmål. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?


Ved Kjelle videregående skole er alle elever på vg1, vg2, vg3 og grunnutdanningen invitert til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. I år gjennomføres Elevundersøkelsen i skoletiden i perioden 3.-14. desember 2018. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og du må derfor bruke datamaskin. Brukernavn og passord får du av læreren din.

 

 

Stein Pettersen

rektor

Kjelle videregående skole