Hus til barnevogner

Elever ved byggteknikk bygger hus til barnevogner i barnehagen

Elever ved byggteknikk bygger hus til barnevogner i Kjelle Gårdsbarnehage.