Isbading som en del av sikkerhetsopplæringen på naturbruk

Elevene får kjenne på hvordan det er å gå igjennom isen, og ta seg opp ved hjelp av seg selv og ispigger.

I tillegg til at isbading er en del av sikkerhetsopplæringen, er det god mental trening. Vi tror også at mange av oss blir en god del bedre kjent med seg selv.

Det ble en trivelig dag der kjøkkenet stillte opp med varm suppe, passer fint med det etter et isbad.