Informasjon om fraværsgrensen

Fraværsgrensen gjelder for elever i ordinær opplæring i videregående skole. På Kjelle gjelder fraværsgrensen for Vg1, Vg2 og Vg3 på naturbruk, Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk.

Hovedregelen er at elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, ikke får karakter i faget. Elever som ikke får karakter i et eller flere fag, har ikke bestått opplæringen. Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 % udokumentert fravær og likevel få karakter.

Skolen varsler elever skriftlig (foresatte til elever under 18 år) når de har omkring 5 % fravær i et fag (gjelder både for halvårsvurderingen etter 1.termin og helårsvurderingen i juni). Det vil si at elevene varsles når de er i nærheten av å ha hatt halvparten av fraværet de kan ha før de overskrider fraværsgrensen.

Elever kan logge seg på www.itslearning.com og gå videre til SkoleArena. Der er det oversikt over elevens fravær i de ulike fagene. 

For sent oppmøte

Ved oppmøte senere enn 15 minutter etter at undervisningstimen har startet, registreres fravær for hele den aktuelle timen.

Fravær utenfor elevens kontroll

Dersom fravær kommer av noe som ligger utenfor elevens kontroll (eks: forsinket buss), kan skolen avgjøre at det ikke skal føres fravær.