Garantert læreplass

Læreplassgaranti på bygg- og anleggsteknikk

Akershus fylkeskommune har inngått avtale om garantert læreplass med fem ulike opplæringskontorer i Oslo og Akershus. Dette betyr at elever som går Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk ved Kjelle vgs er garantert læreplass i tømrerfaget og murerfaget!

 

I avtalen som er inngått listes opp fem kriterier elevene må oppfylle for å kvalifisere til læreplassgarantien:

 

  1. Maksimalt 10 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  2. Alle fagene må være bestått
  3. I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  4. Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker på Vg2
  5. Vise motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av VG2, og være aktiv søker til læreplass

 

Denne avtalen gir byggfagelevene en trygg og sikker vei til fagbrev. Tilnærmet alle elever som har gått Vg2 byggteknikk på Kjelle fra det første kullet i 2008 og som har ønsket læreplass, har fått dette. Men med den inngåtte samarbeidsavtalen og oppfylte kriterier er elevene garantert læreplass, og dette gir elevene økt trygghet gjennom utdanningsløpet.

De aller fleste (opp mot 100 %) består byggteknikkutdanningen ved Kjelle. Sammen med garantert læreplass gjør dette at byggfagutdanning på Kjelle blir en enda mer aktuell karrierevei for ungdommer i lokalmiljøet vårt som vil bli håndverkere eller kan tenke seg en praktisk start på sin ingeniørutdanning.