4 retninger på Vg2 naturbruk

Kjelle tilbyr sine elever 4 ulike retninger på Vg2 naturbruk

 

Dette er valgene på Vg2 naturbruk:

  • Vg2 heste- og hovslagerfag
  • Vg2 skogbruk
  • Vg2 landbruk- og gartnernæring
  • Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag 

At dette blir en fast ordning ved Kjelle vgs kom som en gledelig nyhet fra Fylkesdirektøren i Akershus i midten av januar.

Skolen har vært igjennom et prøveprosjekt av ordningen i halvannet skoleår og har i løpet av denne tiden funnet frem til en god organisering på Vg2.

Alle Vg2-elevene går i samme klasse i fellesfag (norsk, engelsk osv), og lærerne her er dyktige til å yrkesrette oppgaver mot alle de fire Vg2-retningene. Skolen har erfart at yrkesretting i fellesfag gjør at elevene ser at de har behov for disse fagene i egen bransje, og at elevene strekker seg lenger i læringsarbeidet.

I programfag (anleggsgartnerfag, skogfag, hestehold osv) er elevene i en stor del av undervisningen delt i grupper på 6-8 elever. Dette er nødvendig for å gi elevene en god og sikker opplæring med maskiner og dyr, og det gir rom for at de ulike gruppene kan tilhøre ulike Vg2-retninger. I tillegg er det en del felles opplæringsmål, som bl a at elevene i landbruk og gartnernæring skal lære en del om husdyr, og kan lære dette samtidig med elever i Vg2 heste- og hovslagerfag.

Skolen har et godt samarbeid med bedrifter i bransjen, og elevene kan ha en del av sin opplæring i programfag og yrkesfaglig fordypning i bedrifter. Dette gjør at skolen kan tilby elever en oppdatert utdanning innen alle de fire retningene.

Kjelle vgs ser at gode læringsresultater kan henge sammen med at elever får opplæring i nærmiljøet innen den retningen de primært ønsker. For mange elever er det en fordel å kunne bo hjemme til de er ferdige med videregående skole, og naturbruksutdanningen ved Kjelle vgs er et bredt tilbud mot fem ulike fagbrev og generell studiekompetanse.