Skal du søke videregående opplæring?

Vi på Kjelle vgs har gode undervisningstilbud og et godt skolemiljø!

Hvorfor søke Kjelle vgs? 

  • Vi er en liten, sammensveiset skole, med gode resultater. 
  • Kjelle videregående ble kåret til landets tredje beste skole av senter for økonomisk forskning. 
  • Vi har et godt læringsmiljø der elever og ansatte jobber sammen om en bedre skolehverdag. 
  • Vi har et fokus på mye praksis i skolefagene. 
  • Elevene får være med å bestemme hva vi skal jobbe med, og hvordan vi skal nå målene som blir satt.

 Utdanningstilbud: 

  • Bygg- og anleggsteknikk 
  • Naturbruk 
  • Yrkesfaglig grunnutdanning (tilrettelagt opplæring)

Søknadsfrist for Yrkesfaglig grunnutdanning er 1. februar.

Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars

vigo.no