Informasjon om smittevern og skoleskyss fra Ruter

Ruter og våre operatører legger til rette for dette gjennom å innføre en rekke tiltak om bord i våre transportmidler. Viktigst er tiltak for å sikre avstand mellom passasjerene.

Helsemyndighetene har publisert veilederen: Smittevern i kollektivtransport www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/, med retningslinjersom innebærer at kollektivtransportaktørene skal tilrettelegge for at alle passasjerer skal kunne holde en meters avstand om bord på alle transportmidler. Dette gjelder også for skoleskyss. Det innføres skilting og oppmerking inne i hvert enkelt kjøretøy med angivelse av hvor man skal sitte og stå mv. Tiltakene innebærer en reduksjon i antall sitteplasser på ca 50%. Tiltakene implementeres så raskt som mulig på samtlige transportmidler.

  • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen.
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
  • Benytt kun annethvert sete, dette vil bli merket opp de nærmeste dagene.
  • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.
  • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen
  •  

Dersom det blir oppdaget at eleven er syk på skolen skal skoleskyss ikke benyttes som hjemtransport, da må skolen ta kontakt med foresatte som må sørge for transport hjem.

Kjører som normalt men med redusert kapasitet.

Alle skoleskysslinjer er i full drift. Men med kravene til avstand om bord er kapasiteten i praksis redusert til det halve. Avhengig av hvor mange som benytter skoleskyssen ved den enkelte skole vil dette noen steder bli utfordrende. Hvis mulig vil Ruter øke antall avganger, men det er klare begrensninger i forhold til tilgjengelig materiell og førere.

Utfordring med avstandskrav i kollektivtrafikken

Kollektivtransportaktører er opptatt av å hindre/begrense smitte av Covid-19 blant passasjerer og sjåfører/konduktører i kollektivtrafikken i Norge. Intensivert renhold og desinfisering av utsatte flater om bord er iverksatt av alle operatører. Sjåførene skal i minst mulig grad være i kontakt med passasjerer. Sjåførene er likevel i en utsatt posisjon eksponert som de er for mange mennesker i løpet av en arbeidsdag. Tiltakene med avsperring av første dør, avstengning av billettmaskiner og avstengte soner foran i bussen er innført for å redusere smittefare.

Vi er også glad for å kunne fortelle at tiltakene som har vært innført i kollektivtrafikken fungerer. Blant kollektivtrafikkens mange tusen ansatte er antall smittede og antall i karantene svært lavt. Det generelle sykefraværet er også lavere enn i en normalsituasjon.