Kjelle videregående skole vil åpnes for alle elever tirsdag 12. mai.

Åpningen gjelder for elever på Vg1 og Vg3 som fram til nå har hatt hjemmeundervisning. Vi ser fram til at alle elever og medarbeidere igjen kan samles på Kjelle!

Elevene møter til vanlig tid og sted. Skolebussene skal gå som normalt. Selv om vi nå åpner for samtlige elever og medarbeidere, betyr det ikke at hverdagen blir helt som før stengingen. Opplæringen vil tilrettelegges slik at det er mulig å følge nødvendig smittevernhensyn. Det er viktig at alle som føler seg syke holder seg hjemme til en dag etter at symptomene er borte. På oppstartsdagen vil lærerne bruke tid på opplæring i smittevernsrutiner før selve undervisningen starter. Skulle dere ha spørsmål er det bare å ta kontakt med skolen på 63 86 28 00.

Les mer om skoleåpningen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

 Her er også reviderte smittevernsveiledere: https://www.fhi.no/nyheter/2020/reviderte-veiledere-for-smittevern-i-barnehager-barneskoler-og-ungdomskolen/