En annerledes uke

På Kjelle videregående skole er det et spesielt fokus på praktisk arbeid og tett veiledning og samarbeid mellom lærer og elev. Fredag 13. mars ble skolehverdagen snudd på hodet og undervisningen foregår nå digitalt.

Elevene forteller

Tillitselevene i elevrådet forteller at det er annerledes dager, men at lærerne er flinke til å følge opp og gir relevante oppgaver. Videochat, snekring av fuglekasser, tverrfaglige oppgaver og praktiske arbeidsoppgaver i hjemmet er noe av det elevene jobber med. Mange av elevene forteller at det både er kjedelig hjemme og at savner vennene sine. "Det eneste positive er at man får nyttegjort seg av naturen, spesielt i det fine været", forteller Marthe Sandby Frøhaug, der kroppsøvingsfaget er lagt opp til egentrening og en topptur i skogen.

Kanskje kan denne perioden få oss til å bli ekstra takknemlige for den vanlige skolehverdagen vår. 

Praktisk arbeid og digital veiledning

På fleksibel yrkesutdanning og utdanningsgruppen byggfag forteller faglærer Roger Johansen at det er et godt samarbeid og tett dialog med både foresatte og elever. Disse elevene har fått prosjekter hjemme, som oppussing av trapp, gang, kjøkken og soverom, mens andre har jobbet med å vedarbeid. Kontakten med elevene har vært gjennom Facetime, og elever har fått veiledning og råd om hvordan oppgaven skal løses. Spennende for både elever og faglærer!

Ved utdanningsgruppen lager og bilpleie forteller også faglærer Ole-Robert Søbye at det er tett dialog med elevene og at det ofte er telefonsamtaler. Elevene blir utfordret på ansvarlighet og selvstendighet og det er en forventning om at alle gjør sitt beste, selv om skolehverdagen er annerledes nå.  

Også på naturbruk er hovedutfordringen og ivareta den praktiske delen av skolehverdagen og sørge for at det ikke bare blir teorioppgaver. 

Elevene trenger ulik veiledning, og rent praktisk må vi ta hensyn til hva slags redskaper og materialer familier har hjemme, forteller faglærer Tryge Årbog. Samtidig er det viktig å tenke på reglene for HMS som gjelder for vår sektor. Å finne gode løsninger for vurdering og tilbakemelding på elevenes læring er også krevende. "Dette vil bli veldig uvant for oss faglærere som er vant til å jobbe tett på elevene", forteller Trygve. 

En annen utfordring lærerne møter er hvor avhengige man blir av at det digitale fungerer. "Utfordringen har først og fremst vært overbelastning på læringsplattformene på dagtid", forteller fellesfaglærer Veronica Steffarud, men roser samtidig elevene for at de oppsøker veiledning og er tålmodige. 

Ved Vg2 Byggteknikk har elevene jobbet med tverrfaglige oppgaver, og de har blitt oppfordret til å komme seg ut å jobbe med praktisk arbeid. Flere elever har jobbet med vedhogst, gårdsarbeid og skruing av bil, en god kombinasjon med den digitale undervisningen.