Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø gjelder også nå

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø gjelder også nå når undervisningen skjer digitalt, når aktivitetene foregår utenfor skolens bygninger og område.

 

Etter opplæringslovens kap 9A gjelder aktivitetsplikten selv om årsaken til opplevelsen av utrygghet, ensomhet eller mistrivsel ligger utenfor skolen i tid eller fysisk område.

Skolen har et ansvar for å ivareta alle elevene, og er du elev og har behov for noen å snakke med, ta kontakt med kontaktlærer, faglærer eller en av skolens rådgivere.