Sett grenser - si i fra!

Fredag 31. januar fikk flere av skolens elever delta på et undervisningsopplegg om trafikksikkerhet.

Elevene fikk en viktig oppfordring fra foredragsholder Jarl Flaaten Bjørk fra Statens vegvesen; Sett grenser - si i fra!

Hensikten med undervisningsopplegget er å bidra til en økt bevissthet rundt trafikksikkerhet og bidra tl en kultur som ikke aksepterer at man leker med andres liv og helse. Det var nyttige oppgaver rettet mot både de som er passsasjerer og de som er sjåfører. 

Les mer her: http://bestem-selv.no/