Spleiselaget

Torsdag 9. januar hadde Vg2 elevene besøk av Spleiselaget.

Elevene fikk lære om hvorfor vi betaler skatt og de fikk se hvor mye skattepenger som brukes på en person fra 0-18 år. De fikk høre om svart arbeid og hvilke konsekvenser svart økonomi har for den enkelte, samfunnet og arbeidslivet. Elevene ble selv utfordret på hvilke holdninger de har til svart arbeid. Til slutt fikk elevene lære om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstaker.

Et viktig og nyttig foredrag fra Spleiselaget!