Går du i 10.klasse?

På Kjelle videregående skole har vi et godt tilbud til deg som ønsker en utdanning innen naturbruk og byggfag, samt generell studiekompetanse (Vg3 naturbruk)!

Hvorfor bør du søke deg til Kjelle videregående skole? 

  • Vi er en liten, sammensveiset skole, med gode resultater! 
  • Kjelle videregående ble i 2017 kåret til en av landets beste skoler 
  • Vi har et godt læringsmiljø med et fokus på mye praksis
  • Vi har et aktivt samarbeid med arbeids- og næringsliv, noe som er med på gi elevene relevant og nyttig arbeidserfaring
  • Elevmedvirkning i undervisningen og et aktivt elevråd er en selvfølge for oss
  • Skolen jobber etter en felles forpliktende pedagogikk som gir elevene opplevelse av  forutsigbarhet og retning 
  • På naturbruk har vi prosjekter i samarbeid med blant annet Nibio, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Aurskog-Høland kommune

Skolens utdanningstilbud

Kjelle videregående skole sitt tilbud er: 

Skolen tilrettelegger for følgende Vg2-løp for naturbruk: 

Skolen tilbyr gjenerell studiekompetanse gjennom Vg3 Naturbruk.

1. mars er søknadsfrist for ordinært inntak

Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring i Akershus er 1. mars 2020. Elever med fortrinnsrett, individuell behandling og minoritetsspråklige tilbud har søknadsfrist 1. februar. Søknaden registreres gjennom nettsiden www.vigo.no