Fleksibel yrkesopplæring - en modell for framtiden?

Fleksibel yrkesopplæring er en modell for elever som ønsker en ekstra praktisk og tilpasset opplæring.

Modellen tilbys i syv klasser innen utdanningsprogrammene naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, restaurant og matfag og service og samferdsel (salg, service og reiseliv fra 2020).

Mange ungdommer som starter i videregående skole har liten erfaring med praktisk arbeid og er ofte usikre på hva de skal bli og hva de har kapasitet til å nå. Det kan derfor være vanskelig å velge hvilket tilbud og hvilken skole de skal søke seg til. En av utfordringene med det norske skolesystemet er at det kan oppleves som lite fleksibelt – har du først begynt i en klasse, er det få muligheter til å endre innholdet i opplæringen, og målene for den, i løpet av skoleåret. Valget for mange ungdommer kan da bli omvalg neste skoleår.

Fleksibel yrkesopplæring på Kjelle videregående skole er et forsøk på å løse denne utfordringen. Når elevene starter vil de kunne velge mellom tre hovedløp (se figur) innen utdanningsprogrammet de er tatt inn på.

Tre hovedløp ut fra hvilket sluttmål eleven har. Elever som går mot tilrettelagt arbeid eller lærekandidat må ha vedtak om spesialundervisning.

Tre hovedløp ut fra hvilket sluttmål eleven har. Elever som går mot tilrettelagt arbeid eller lærekandidat må ha vedtak om spesialundervisning.  Kjelle vgs
Tre hovedløp ut fra hvilket sluttmål eleven har. Elever som går mot tilrettelagt arbeid eller lærekandidat må ha vedtak om spesialundervisning.
Kjelle vgs

For elever som velger et lærekandidatløp, har skolen utviklet lokale læreplaner som består av fire trinn/moduler. Elevene godkjennes når målene for hvert trinn er nådd, og etter trinn 4 på skolen tegner eleven opplæringskontrakt med bedrift.

Elever som har tilrettelagt arbeid som mål starter på samme trinn som lærekandidatene. Etter dette, får de individuelt tilpassede mål i trinn 2, 3 og 4.

Elever som ønsker å bli lærlinger, må ta alle fagene på Vg1 og Vg2.

Hva gjør modellen ytterligere fleksibel?

Opplæringen på Fleksibel yrkesopplæring skjer i stor grad gjennom praktisk arbeid med reelle oppdrag for eksterne kunder. Som et eksempel, så bygger elevene på Bygg garasjer, vognskjul og mindre bygg og det er mulighet for elevene å arbeide praktisk i inntil 33 timer per uke. I og med at det praktiske arbeidet «ruller og går» gjennom hele skoleåret, er det også mulig for elevene å starte opplæringen gjennom hele skoleåret og de kan avslutte når målene for opplæringsløpet er nådd. Elevene kan også bytte utdanningsprogram gjennom skoleåret dersom de skulle ombestemme seg når det gjelder framtidig yrkesvalg. Det vil også være mulig å endre sluttmålet underveis i løpet. Et eksempel på dette kan være en elev på et lærekandidatløp som ser at hun har kapasitet til å ta alle fag på Vg1 og Vg2. Da gjør vi om opplæringsplanen og skreddersyr et opplæringsløp med mål om alle fag etter de nasjonale læreplanene.