Elevundersøkelsen 2019

I løpet av november-desember gjennomføres Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet i alle grupper og klasser.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Les mer om undersøkelsen på Utdanningsdirektorates nettside.