Elevrådsseminar

Tirsdag 29. oktober var det duket for årets elevrådsseminar!

Formålet med seminaret var at det nye elevrådet skulle bli bedre kjent med hverandre, og få bedre innsikt i hva det vil si å sitte i elevrådet. 

Seminaret startet med lunsj, sosialt samvær og "bli kjent" leker. Rektor Stein Pettersen ønsket velkommen og innledet seminaret med blant annet en bestilling til elevrådet; hva kan gjøre Kjelle videregående skole til en enda bedre skole?

Videre på agendaen drøftet elevene hva det vil si å være tillitsvalgt. Elevrådet kom frem til at det å være en god rollemodell med egenskaper som pågangsmot, respekt og engasjement var viktig. Tillitseleven er også bindeleddet mellom klassen, elevrådet og skolens ledelse, -en rolle man må ta på alvor. 

Gjennom seminaret drøftet også elevrådet saker som de ønsker å jobbe med dette skoleåret. De jobbet gruppevis med tankekart og kom med forslag til gjennomføring av saker. Tilslutt var det en oppsummering der gruppene la frem sine forslag. Det kom frem mange gode saker og stort engasjement blant elevene. Deriblant tiltak til hvordan elevene på tvers av gruppene kan bli bedre kjent med hverandre og hvordan vi kan øke fokus på skolemiljøet. 

Dette ble en god start for det nye elevrådet, og vi gleder oss til å se et aktivt elevråd dette skoleåret!