Lærerik dag på ekskursjon!

Mandag 7. oktober tok gjengen fra Vg2 hest- og hovslager turen til Tomb videregående skole for å få et innblikk i skolens driftsform og valg av hester.

 

Jørgen Kvarme, som er stallansvarlig og lærer i hestefag, tok oss imot sammen med sine to lærlinger. Først fikk vi omvisning i stallen. Jørgen eier 16 hester hvorav 12 av disse leies ut til skolen, to ponnier samt flere STORE gamper, disse sto i spilt og hadde en viktig jobb i hverdagen. Hestene ble brukt for å kjøre møkk ut av stallen og rett ned til møkkahaugen, slådding av ridebaner, lunning av tømmer og kjøring. Tomb har samarbeid med åtte forskjellige «instutisjoner». «Hest i arbeid med mennesket» som det heter. Her har de arbeid i fengsel, mennesker knyttet til rus, besøk hos demente, besøk hos barn på sykehjem, plukking av søppel og liknende.

Skolen har internat og elevene som bor på skolen kan ha med seg egen hest, de har to forskjellige gjestestaller. Elevene betaler en liten stalleie som inkluderer både grovfor & flis, men de gjør all jobb selv med foring, møkking, inn og utsett. Skoletiden er lagt opp slik at elevene i første friminutt kan sette ut hestene etter de har spist frokost. Den ene gjestestallen, med 12 bokser var et relativt nytt bygg. Fint for oss å se forskjellen på nytt og gammelt.

Jørgen viste oss mange forskjellige vogner til forskjellig bruk! Slådd, kjøkkenvogn, turvogn, ponnivogn, hønsehusvogn og plantevogn var noen av vognene. Han er en kreativ mann som hadde laget mye forskjellig utstyr til ulikt formål.

Videre forteller han at de hvert år har klassetur til Danmark hvor de tar med seg en unghest hjem for å lære om import, samt trening og håndtering av unghest. Når en unghest kommer avliver de også en gammel, og gjennomgår hele hestens tarmsystem og bruker døbein til å øve seg på skoing. Senere er de også med på kastrering av unghest.

Vi fikk se og høre masse, og kanskje noen fått ideer også!

Dette var en hyggelig å lærerik tur for oss.

 

Vg2 Hest- og hovslager, arbeidsleder Susann Kristiansen Lauritsen