Ekskursjon til Venabygdsfjellet og Maihaugen

Elevene ved Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk har vært på ekskursjon til Venabygdsfjellet og Maihaugen.

Formålet med ekskursjonen var klassebygging med blant annet gåtur i fjellet, felles grilling og quiz. Fjellturen var også knyttet til friluftsliv i kroppsøvingsfaget.

På Maihaugen fikk elevene omvisning og god innblikk i hvordan byggeskikken var i eldre tider og hva kjennetegnene var på husene i de ulike tidsepokene.