Utsetting av edelkreps

Elevene ved Vg3 Naturbruk jobber iherdig med å ivareta den svake bestanden av edelkreps som er i Lierelva.

Edelkreps er kategorisert som en sterkt truet art i Norge, og krepsepesten beveger seg stadig nordover i Haldenvassdraget. Kjelle videregående skole jobber derfor iherdig med å ivareta den svake bestanden som er i Lierelva og som forhåpentligvis skal stå igjen som en av de få lokalitetene i Haldenvassdraget som ikke blir rammet av krepsepest.  

 

Kjelle videregående skole utførte prøvekrepsing i Lierelva i 2013 og 2016 på oppdrag for Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold, Aurskog-Høland kommune og samtlige grunneiere på aktuell strekning. Konklusjonen her var at vi har en liten og svak bestand av edelkreps i Lierelva. 

 

Biotopforbedrende tiltak er nå i gang med å utføres flere steder i Lierelva, med påfølgende utsetting av edelkreps.

 

Bildet er i fra første ferdigstilte lokalitet.