Velkommen til første skoledag!

Velkommen til første skoledag, tirsdag 20 august.

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk møter kl 09:00 ved Paviljongen.

Vg1 Naturbruk, Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Studieforberedende naturbruk møter kl 09:00 ved gårdsbruket.

2., 3. og 4. års elever på tilrettelagt opplæring møte på sine grupper kl 09:00.

Nye elever på tilrettelagt opplæring får brev i posten med oppmøtetidspunkt.