Nyheter

Ta med ditt tidligere skolearbeid inn i Viken

Ta med ditt skolearbeid inn i Viken!

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni.

Informasjon om smittevern og skoleskyss fra Ruter

Ruter og våre operatører legger til rette for dette gjennom å innføre en rekke tiltak om bord i våre transportmidler. Viktigst er tiltak for å sikre avstand mellom passasjerene.

Hovedbygg

Kjelle videregående skole vil åpnes for alle elever tirsdag 12. mai.

Åpningen gjelder for elever på Vg1 og Vg3 som fram til nå har hatt hjemmeundervisning. Vi ser fram til at alle elever og medarbeidere igjen kan samles på Kjelle!

Informasjonsvideoer om smittevern

Folkehelseinstituttet har en rekke informasjonsvideoer om smittevern.

Årets aksjon for Tumaini

Aksjonsdagen og forberedelsene til den viktige dagen ble ikke helt som skolen og Tumainikomiteen hadde tenkt. Men for menneskene i Giribe i Kenya er behovet for såpe og mat stort, og pandemien gjør at såpe nå er livsviktig! Tumainikomiteen ble enige; vi må få til noe – vi må bidra med noe!

Lamming

Det er stille i klasserommene og ute i verkstedene, men i fjøset er det yrende liv!

Reiseråd for å ivareta smittevern om bord i skoletransporten fra 27. april

Med en gradvis gjenåpning av samfunnet, så starter skolene opp med undervisning for 1.-4. trinn og deler av videregående skole fra mandag 27. april. Da starter også skoleskyssen. Ruter har sammen med våre operatører gjort tilpasninger for å sikre at smittefaren er redusert på bussene som benyttes til skoleskyss

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Åpningstider for Glasshuset

Fra og med tirsdag 21. april åpner Glasshuset dørene på "gløtt". Det vil være begrenset åpningstid, fra 11.00-15.00 for butikken og gartneriet.

Kreative elever

Etter en digital skoledag med kunst og modernisme som tema fikk elevene ved Vg3 naturbruk lage sin versjon av et valgfritt maleri av Munch.