Nyheter

Fremtidsreisen

Som en del av kreativ uke kom KLP for å lansere og presentere undervisningsopplegget "Fremtidsreisen" for våre elever.

Praktiske og teoretiske oppgaver hånd i hånd

For elevene ved fleksibel yrkesopplæring jobbes det fortsatt med både praktiske og teoretiske oppgaver.

Byggeoppdrag hjemme!

Kjøkken renoveres, kledning byttes og levegg snekres. For elevene på utdanningsgruppen byggfag på Fleksibel yrkesutdanning jobbes det med byggeoppdrag hjemme.

Skriftlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst

Det er i dag publisert på nettsidene til Utdanningsdirektoratet informasjon om at alle skriftlige eksamener for elever i videregående skole er avlyst.

En annerledes uke

På Kjelle videregående skole er det et spesielt fokus på praktisk arbeid og tett veiledning og samarbeid mellom lærer og elev. Fredag 13. mars ble skolehverdagen snudd på hodet og undervisningen foregår nå digitalt.

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø gjelder også nå

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø gjelder også nå når undervisningen skjer digitalt, når aktivitetene foregår utenfor skolens bygninger og område.

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Studietur til Norsk hestesenter

Fredag 6. mars var elever fra vg1 og vg2 naturbruk, samt lærling, lærer og fagarbeider på studietur til Starum, Norsk hestesenter.

Koronaviruset: endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet.

Studietur til REV Ocean

I februar fikk elevene ved Vg3 naturbruk en visuell presentasjon av forskningsskipet REV Ocean.