Trearbeid (TIP)

Hvor kan du jobbe: På sagbruk, i høvleri eller hos møbelprodusent

Arbeidsoppgaver på gruppa: Produksjon av Kjellefjøla, sommermøbler (grove/fine), bestillingsprodukter for kunder (f.eks. bord, benker), kister og vedkister.