Trearbeid (TIP)

Som elev på utdanningsgruppe Trearbeid vil du delta i produksjon av forskjellige trearbeidsprodukter. Eksempler er: flere typer hagemøbler, langbord, krakker, skilt, garderobeskap og andre produkter som er spesialbestilt.

Opplæring

Du vil få opplæring i bruk av nødvendige maskiner og utstyr som brukes i trearbeidsindustrien. I tillegg vil du også delta i produksjon av materialer ved skolens sagbruk, slik at du får kjennskap til hele produksjonslinjen fra råvare til ferdig produkt.
På Trearbeid vil du også få opplæring i bruk av truck som er en viktig kompetanse når du skal søke jobb etter endt skolegang.