Naturbruk (NA)

Hvor kan du jobbe: I anleggsgartnerbedrifter.

Arbeidsoppgaver på gruppa: Etablere nyanlegg, vedlikeholde parkanlegg, jobbe manuelt og med maskiner, klippe gress, beskjæring, plante i og stelle bedd, legge kantstein og belegningsstein.