Naturbruk (NA)

På utdanningsgruppe Grøntanlegg vil du arbeide med å anlegge, stelle og vedlikeholde skolens grøntanlegg. Vanlige arbeidsoppgaver vil være: plenklipping, beskjæring, rengjøring av parkområdet, legging av belegningsstein, planting.

Flere motoriserte redskaper

Du vil lære deg å bruke ulike motoriserte redskaper, blant annet plenklipper, løvblåser, snøfreser, og traktor. Gjennom disse arbeidsoppgavene vil du opparbeide deg kunnskaper og ferdigheter innen dette faget.