Bygg (BA)

På utdanningsgruppe Bygg vil du være med på enkle byggeprosesser knyttet til mindre tømrerarbeider, enkle tilbygg, garasjer, lekestuer og liknende. Du vil være med på enkle forskalings-, armerings- og støpearbeider, samt muring og pussing.

Vi har eksterne kunder

På denne utdanningsgruppa drar vi ut og jobber med prosjekter som er bestilt av eksterne kunder. Vi har egen arbeidsbuss som vi drar ut på prosjekter med. Vi etterstreber en mest mulig arbeidslivsliknende hverdag for elevene.