Kontaktinformasjon for Kjelle videregående skole

Besøksadresse:

Haneborgveien 32 (administrasjonen)

 

Tlf: 63862800

E-post: post@kjelle.vgs.no