Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Renholder 22.04.2019 100%
Arbeidsleder innen service og samferdsel 24.03.2019 100%
Faglærer innen bygg- og anleggsteknikk 24.03.2019 100%
Vikar som arbeidsleder innen trearbeid 24.03.2019 100%
Lærer i fellesfag 24.03.2019 200%
Utviklingsmedarbeider 24.03.2019 100%