Skolemiljøutvalg

Kjelle videregående skole har søkt om dispensasjon fra krav i opplæringsloven §11-5a til å ha skolemiljøutvalg. Kjelle vgs ønsker at skolemiljøutvalget skal erstattes med skolens allmøte, Fellesmøtet.

 

Bakgrunnen for dette er at skolen siden 1995 har gjennomført fellesmøter på skolen for å sikre elevdeltagelse og medvirkning i arbeidet for et godt skolemiljø annenhver uke. På møtet representerer hver medarbeider og elev kun seg selv, og er formelt likestilte deltakere. Samtlige deltakere har lik rett til å fremme saker, spørsmål eller gi informasjoner. Møte ledes av rektor, og rektor har ansvaret for saker som omhandler skolemiljø. Alle medarbeidere og elever møter på Fellesmøtet og diskuterer aktuelle saker i skolehverdagen med et gjensidig mål om å forbedre skolehverdagen.

En viktig begrunnelse for Fellesmøtet er å gi elevene en arena for å fremme kritikk mot skolen organisering av læringsarbeidet, skolemiljø m.v. Fast post på møtet er Elevråd og Fritidsutvalg. Dispensasjonen har vært grundig behandlet i råd og utvalg ved skolen. Skolen har hatt deltagere til skolemiljøutvalg, men det har ikke de siste to år vært behov for slike skolemiljøutvalg fordi aktuelle saker er behandlet på Fellesmøtet.