Informasjon om fraværsgrensen

Fraværsgrensen gjelder for elever i ordinær opplæring i videregående skole. På Kjelle gjelder fraværsgrensen for Vg1, Vg2 og Vg3 på naturbruk, Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk.

Hovedregelen er at elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, ikke får karakter i faget. Elever som ikke får karakter i et eller flere fag, har ikke bestått opplæringen. Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 % udokumentert fravær og likevel få karakter.

Skolen varsler elever skriftlig (foresatte til elever under 18 år) når de har omkring 5 % fravær i et fag (gjelder både for halvårsvurderingen etter 1.termin og helårsvurderingen i juni). Det vil si at elevene varsles når de er i nærheten av å ha hatt halvparten av fraværet de kan ha før de overskrider fraværsgrensen.

Elever kan logge seg på www.itslearning.com og gå videre til SkoleArena. Der er det oversikt over elevens fravær i de ulike fagene.

 

For sent oppmøte

Ved oppmøte senere enn 15 minutter etter at undervisningstimen har startet, registreres fravær for hele den aktuelle timen.

 

 

Fravær utenfor elevens kontroll

Dersom fravær kommer av noe som ligger utenfor elevens kontroll (eks: forsinket buss), kan skolen avgjøre at det ikke skal føres fravær.

 

Skolen ser til at fravær fra opplæringen av følgende årsaker ikke telles med på fraværsgrensen:

 

 • Rådgivning på skolen
 • Utredning med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med skolen i forkant
 • Elevrådsarbeid og liknende som er godkjent av skolen
 • Avtalt samtale med rektor eller andre medarbeidere
 • Intervju til læreplass

 

Dokumentasjon av fravær

 

Elevene kan få karakter i faget dersom de kan dokumentere at fravær utover 10 % kommer av:

 

 • Helse- og velferdsgrunner (blant annet lege, tannlege, BUP, skolehelsetjenesten, omsorg for egne barn, begravelse)
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (f.eks idrett eller kultur)
 • Religiøse høytider utenom Den norske kirke (kun 2 dager for denne årsaken)
 •  

Dokumentasjon av helsegrunner må være legeerklæring eller annen sakkyndig dokumentasjon (fra tannlege, psykolog, fysioterapeut osv). Sykdom kan ikke dokumenteres kun med egenerklæring fra eleven (eller fra foresatte til elever under 18 år).

Ved kronisk sykdom kan dokumentasjon fra lege om at eleven har slik sykdom, kombineres med egenmelding (fra foresatte for elever under 18 år) for hvert tilfelle av fravær.

Dokumentasjon av fravær for velferdsgrunner (f. eks begravelse) er normalt egenerklæring (fra foresatte for elever under 18 år).

Politiske organisasjoner og hjelpeorganisasjoner kan dokumentere fravær for politisk arbeid eller hjelpearbeid.

Elever leverer dokumentasjon for fravær til kontoret på skolen fortløpende og normalt innen 1 uke etter at fraværet har vært.

 

Elever som har mistet retten til karakter, har rett til å delta i opplæringen og rett til underveisvurdering i faget, inkludert vurdering uten karakter. Elever som har mistet retten til karakter, kan ikke både delta i opplæringen og melde seg opp som privatist i faget samme skoleår.

 

Mer om fraværsgrensen kan leses her:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

 

Fraværsgrensene for Vg1 bygg- og anleggsteknikk

 

 

 

En undervisningstime er på 45 min.

 

Fraværsgrensene for Vg1 naturbruk

 

Fag

Årstimer

 

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

 

HALVÅRSVURDERING

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

HELÅRSVURDERING

Kroppsøving

75

3

7

Naturfag

75

3

7

Norsk

75

3

7

Matematikk

 

112

5

11

Engelsk

112

5

11

Naturbasert aktivitet

 

187

9

18

Yrkesfaglig fordypning

 

224

11

22

Naturbasert produksjon

 

449

22

44

 

 

En undervisningstime er på 45 min.

 

Fraværsgrensene for Vg2 byggteknikk

 

Fag

Årstimer

 

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

 

HALVÅRSVURDERING

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

HELÅRSVURDERING

Kroppsøving

75

3

7

Norsk

75

3

7

Samfunnsfag

 

112

5

11

Engelsk

112

5

11

Bransjelære

 

187

9

18

Yrkesfaglig fordypning

 

224

11

22

Produksjon

 

449

22

44

 

 

En undervisningstime er på 45 min.

 

Fraværsgrensene for Vg2 naturbruk

 

Fag

Årstimer

 

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

 

HALVÅRSVURDERING

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

HELÅRSVURDERING

Kroppsøving

75

3

7

Norsk

75

3

7

Samfunnsfag

 

112

5

11

Engelsk

112

5

11

Aktiviteter med hest (HHO)

187

9

18

Stalldrift (HHO)

Hestehold (HHO)

224

11

22

Forvaltning og drift (LGA)

263

13

26

Drift og vedlikehold (ADI)

299

14

29

Skjøtsel, utmark og bedrift (SBR)

300

15

30

Yrkesfaglig fordypning

Nyanlegg (ADI)

Drift og vedlikehold (SBR)

337

16

33

Produksjon og tjenesteyting

374

18

37

 

 

Elevene på Vg2 naturbruk følger programfagene i ett av fire programområder:

 • ADI (anleggsgartner- og idrettsanleggsfag)
 • HHO (hest- og hovslagerfag)
 • LGA (landbruk- og gartnerinæring)
 • SBR (Skogbruk)

 

 

En undervisningstime er på 45 min.

 

Fraværsgrensene for Vg3 naturbruk

 

Fag

Årstimer

 

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

 

HALVÅRSVURDERING

Maksimalt antall timer udokumentert fravær før karakter ikke kan settes

HELÅRSVURDERING

Kroppsøving

75

3

7

Naturfag

112

5

11

Matematikk

187

9

18

Historie

187

9

18

Feltarbeid

187

9

18

Naturforvaltning

 

187

9

18

Norsk

374

18

37

 

 

En undervisningstime er på 45 min.