Prosjekt Tumaini

Her er resultatet fra årets Tumaini-aksjon

Nesten 87000 kr til yrkesskolen i Giribe!