Prosjekt Tumaini

Resultatene fra årets Tumaini-aksjon gir nesten 87000 kr til yrkesskolen i Giribe!

Nesten 87000 kr til yrkesskolen i Giribe!

Som et alternativ til Operasjon Dagsverk valgte elevene ved Kjelle vgs å støtte Stiftelsen Tumaini. Prosjektet som støttes er en yrkesskole i Giribe, Kenya.

Elever og medarbeidere i samarbeid valgte i samarbeid hvordan de ville støtte prosjektet. Det resulterte i både produksjon og salg av ulike varer og artikler, og en dags arbeid hjemme eller for en bedrift en dag. Kreativiteten var stor, og klassene hadde mange runder med idémyldring og planlegging før de satte i gang med produksjonen sin.

Hele bygg- og anleggsteknikkavdelingen produserte og solgte søppelskur og modellhus. Utdannningsgruppe Butikk og kafé arrangerte 5-rettersmiddag for inviterte gjester.

Vg2 naturbruk produserte og solgte en gapahuk på vårdagene ved Eiksenteret, og utdanningsgruppe Grøntanlegg solgte rastebord. Utdanningsgruppe Kjøkken og kantine solgte Tumaini-horn, skoleboller og skillingsboller. Gruppa hadde salgsstands både på rådhuset, i Bison-bygget og i skolens kantine. Hele 1524 enheter ble solgt, fordelt på 685 boller og 839 Tumaini-horn!

Lokalt næringsliv sponset

Utdanningsgruppe Lager og bilpleie pakket varer for 07 Media, og elever ved utdanningsgruppe Mekanisk tok på seg jobber for privatpersoner. Flere av skolens klasser og grupper ble sponset av lokalt næringsliv med råvarer eller lokaler til disposisjon.

Et stort engasjement, mye kreativitet og et solid resultat kan være en oppsummering for årets aksjon. Kjelle gleder seg over at elevers og medarbeideres engasjement vil bidra til at jevnaldrende i Giribe, Kenya vil få enda bedre vilkår for å ta en yrkesutdanning!