Prosjekt Tumaini

Aksjonsdag fredag 31 mars

Arbeid for å hjelpe ungdommer

Som bistandsprosjekt har elevene på Kjelle videregående skole valgt å støtte stiftelsen Tumaini med midler til drift av en nystartet videregående skole i Giribe i Kenya. Yrkesskolen er opprettet i forbindelse med en barneskole og et helsesenter. En nystartet landbruksutdanning og murer- og byggeutdanning er det første målet for elevenes arbeid for å hjelpe.

Skolen trenger både vanntank, lager og penger til å lønne lærere i tillegg til mye annet, og elevene vet at det de klarer å samle inn eller jobbe inn vil komme godt med for ungdommer i Giribe som vil få mulighet til å få en praktisk utdanning.

Aksjonskomité

Elevrådet satte ned en egen komité som siden i høst har arbeidet med prosjektet. De har sammen med skolens ledelse kommet med noen rammer for prosjektet, og kommet med idéer til hvordan elevene kan jobbe for å skaffe penger til skolen.

Tumaini

Skolen har hatt besøk av representanter fra Tumaini-stiftelsen. Erik Musum og Line Viken Borgersen er kontaktpersoner, og engasjerte i arbeidet i og rundt skolen i Giribe.

Aksjonsdag

Elevene på Kjelle har planlagt en aksjonsdag 31.03, og hver klasse og gruppe er i gang eller planlegger ulike aktiviteter og arbeid for å bidra inn i prosjektet. Klassene har valgt ulike aktiviteter, hvor noen vil selge tjenester mens andre vil selge varer som søpleskur eller kaker. Noen aktiviteter vil foregå på skolen, mens andre vil foregå blant annet i Bjørkelangen sentrum.

Tumaini-komitéen og elevrådet vil etter aksjonsdagen oppsummere og legge planer for videre arbeid med Tumaini-prosjektet på Kjelle.