Første skoledag

Første skoledag er torsdag 16.august.

 
Elever på ordinære kurs:

Vg1 Bygg – og anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk, møter kl. 0900 ved paviljongen

Vg1 Naturbruk, Vg2 Landbruk og gartnernæring, og Vg3 Studieforberedende naturbruk, møter kl. 09.00 ved gårdsbruket

Elever på yrkesfaglig grunnutdanning:

Nye elever får brev om oppmøtetidspunkt 16/8 og resten møter direkte på utdanningsgruppa 16/8 kl. 0900