Første skoledag

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk møter kl. 09.00 ved paviljongen

Vg1 Naturbruk, Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Studieforberedende møter kl. 09.00 ved gårdsbruket

Elever på tilrettelagt opplæring (Yrkesfaglig grunnutdanning) vil få beskjed om tidspunkt for oppmøte per brev i begynnelsen av august