Fridag for elever

Planleggingsdag for medarbeidere. Elevene har fri.